Kiropraktorens rolle
Hele kiropraktorens teoretiske og kliniske utdanning er innrettet mot forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering av lidelser i bevegelsesapparatet.


 
Med offentlig godkjenning ( 1988) ble kiropraktorene den fjerde yrkesgruppen med selvstendig behandleransvar på linje med leger, psykologer og tannleger. Som autorisert helsepersonell inngår kiropraktorer i et forpliktende samarbeid med helsevesenet forøvrig.
 
De fleste norske kiropraktorer er i privat praksis i førstelinjetjenesten. Mange velger å samarbeide tverrfaglig med annet helsepersonell og inngår kontorfellesskap med fysioterapeuter, leger, spesialister og annet helsepersonell.
I annenlinjetjenesten har nå flere av landets sykehus ansatt kiropraktorer ved sine ryggpoliklinikker.
 
Gjennom akademisk utdanning skoleres kiropraktoren i de prinsipper som legges til grunn for kunnskapsbasert praksis (evidence based practice) som sikrer kontinuerlig oppdatering og best mulig forankring av klinisk praksis gjennom vitenskapelig dokumentasjon. Flere norske kiropraktorer arbeider med forskningsprosjekter og antallet kiropraktorer med doktorgrad i Norden er stigende.
 
I dag er det litt over 300 offentlig godkjente kiropraktorer i Norge.
 Sivert Thonstadsvei 11. 7072 Heimdal   -   Tlf: 72 88 72 10   -   Fax: 72 88 14 33   -   Åpningstider: Man-Tors 0800 - 1600 - Fredag 0800 - 1400

Levert av