Hva er prolaps, er det farlig?
Det er mye snakk om prolaps og mange misforståelser og unødig redsel i den forbindelse, ikke minst i forbindelse med kiropraktorbehandling. At du har fått påvist prolaps betyr ikke dermed at du har en alvorlig rygglidelse og at du blir syk lenge.Mange ord på denne lidelsen florerer, vi nevner prolaps, skiveprolaps, skiveutglidning og isjias. Det mest presise ordet brukt blant fagfolk er Rottrykk /Nerverotstrykk.
Først er det viktig med en definisjon: fagfolk definerer prolaps etter kliniske kriterier

("kliniske" betyr i denne sammenheng symptomer og funn som er påvisbare ved observasjon og tester utført ved en enkelt konsultasjon uten bruk av avansert diagnostikk som blodprøver, scanninger eller andre omfattende undersøkelser).

Prolapssmerter er sterke. Pasienten har typisk store vansker med å fungere vanlig i hverdagen, og ofte er nattesøvnen veldig forstyrret.

Fortsatt tror mange at alle med prolaps må opereres. Det er helt galt. Prolaps er et relativt hyppig funn i voksne rygger. De aller fleste som har prolaps har faktisk ikke ryggsmerter eller bensmerter! Og selv om du har et akutt prolaps og har sterke ryggsmerter og/eller isjias fordi prolapset irriterer isjias-nerven trenger du ikke nødvendigvis å bli langvarig syk. De fleste blir bra uten operasjon.


Pasienter med prolaps og isjias kan også få hjelp hos kiropraktor uten at dette er farlig, kiropraktoren vil viderehenvise for vurdering av operasjon når dette er nødvendig.

Se neste underpunkt  "Isjias / Bensmerter" som nærmere forklarer de typiske symptomene man oftest får ved prolaps
 Sivert Thonstadsvei 11. 7072 Heimdal   -   Tlf: 72 88 72 10   -   Fax: 72 88 14 33   -   Åpningstider: Man-Tors 0800 - 1600 - Fredag 0800 - 1400

Levert av