Trygderefusjon 

 

  • Trygden yter stønad til behandling hos kiropraktor. Du trenger ikke henvisning fra lege.


  • Du kan få stønad for inntil 14 behandlinger per år. Stønaden er 67 kroner per behandling, og 140 kroner ved første gangsundersøkelse. Kiropraktorene fastsetter selv pris på sine tjenester og trygdens stønad vil derfor normalt bare dekke en liten andel av de totale kostnadene.

  • Heimdal Kiropraktorsenter har direkteoppgjørsavtale med HELFO. Dette vil si at taksten du som pasient betaler, på forhånd er fratrukket trygdetilskuddet.

  • Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av noen av frikortordningene.

  • Dersom du bor utenfor Trondheim kommune, kan www.pasientreiser.no  dekke reiseutgiter.
    (se pasientreiser.no) Bemerk at reglene er betydelig innskjerpet, og at pasientreiser normalt kun er villig til å dekke billigste rutetransport til nærmeste kiropraktor.
 Sivert Thonstadsvei 11. 7072 Heimdal   -   Tlf: 72 88 72 10   -   Fax: 72 88 14 33   -   Åpningstider: Man-Tors 0800 - 1600 - Fredag 0800 - 1400

Levert av